Principio gidariak


Misioa

Gizarte-bazterkeriako egoeran dauden pertsonen gizarteratzea eta laneratzea sustatzea, prestakuntzan eta kalitatezko enpleguaren bilaketa aktiboan oinarritutako ibilbide pertsonalizatuen bidez, eremu arruntean edo orokorrean.


Ikusmena

Bikaintasunetik, gardentasunetik eta motibaziotik lan egin nahi dugu, gizarte-bazterkeriako egoeran dauden pertsonentzako kalitatezko ibilbide soziolaboralen sorreran Nafarroan erreferente izatea lortzeko. Laguntza-zerbitzu aditua eta pertsonengan zentratua eskaintzen dugu, kudeatzen ditugun jardueren bidez, eta zuzenean eta lankidetzan parte hartzen dugu gizarte-, lan- eta prestakuntza-zerbitzu eta -programen garapenean, izaera berritzailearekin eta kalitate handikoarekin, eraginkortasunez erantzungo dietenak herritar guztien beharrei eta eskaerei, eta, bereziki, gure erkidegoan kalteberatasun-egoera pertsonal eta sozial orotan dauden pertsonen beharrei eta eskaerei.


Bailoak

– Arreta pertsonalizatua

Pertsonen garapena. Duintasunarekiko eta haiekiko errespetuzko tratu zintzoarekiko konpromisoa.

Ingurumenarekiko errespetua eta ekintza positiboa.

Genero-berdintasunarekiko konpromiso gorena.

– Portaera etikoa.

Kudeaketa eraginkorra eta gardena.

Bezeroarenganako orientazioa

– Etengabeko ebaluazioa eta autokritika.

Talde-lana: lan-ingurune positiboa sortuz, konfiantza, enpatia eta elkarrekiko laguntza bezalako balioekin, taldetik eraiki ahal izateko.

Gizarte-berrikuntzaren aldeko apustua egitea, giza jarreren banakako eta taldeko aldaketen funtsezko ardatz gisa.