Pribatutasun-politika

PRIBATUTASUN ZABALEKO ADIERAZPENA

NOR DA ZURE DATUEN TRATAMENDUAREN ARDURADUNA?

 • Izena: BIZINAVAR S.L.
 • IFZ/IFZ: B71422729
 • Helbide soziala: Iratxeko Monasterioa kalea, 29 behea, 31011 Iruña (Nafarroa)
 • Nafarroako Merkataritza Erregistroan inskribatua, NA-40092 orria, 66. orria, 2010eko liburukia.
 • Telefonoa: 624257763
 • Posta elektronikoa: info@bizinavar.com

 ZERTARAKO TRATATZEN DITUGU ZURE DATU PERTSONALAK?

EB 679/2026 Erregelamenduan eta Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan xedatutakoaren arabera, jakinarazten dizugu ematen dizkiguzun datu pertsonalak eta zurekin harremanetan jarri bitartean sortzen direnak helburu hauekin tratatzen direla:

 • Aurkezten dizkigun eskaerei erantzutea.
 • BIZINAVAR SLren produktuei buruzko informazioa ematea, eta, horretarako, eman digun posta elektronikoz edo beste edozein komunikazio elektroniko baliokideren bidez (hala nola SMS bidez) merkataritza-komunikazioak bidaltzea onartzea.
 • Curriculum bat bidaltzen badiguzu, zure hautagaitza baloratu dadila langileak hautatzeko prozesuetan.
  Erakundeak garatutako eta zure interesekoak izan daitezkeen jarduerekin zerikusia duten komunikazioak bidaltzea, eman diguzun edozein bitartekoren bidez.
 • Kontsultei, erreklamazioei eta iradokizunei erantzutea, eta era guztietako komunikazio-ekintzak egitea.
 • Erakundearen kontabilitate-, zerga- eta administrazio-kudeaketa.

Zenbat denbora gordeko ditugu zure datuak?

Emandako datu pertsonalak gorde egingo dira interesdunak edo haren legezko ordezkari gisa jarduten duenak datuak ezabatzea eskatzen ez duen bitartean, eta beharrezkoak diren bitartean – preskripzio-epe aplikagarrietan gordetzeko beharra barne – edo jaso edo erregistratu ziren xederako egokiak diren bitartean.

Datuak gordetzeko, BIZINAVAR SL enpresak datuak gordetzeko duen legezko betebeharra bete beharko da. Epe horiek igarota, datuak suntsitu edo ezabatu egingo dira, eta ezabatu, ezabatu edo suntsitu egingo dira, euskarrietan dagoen informazioa berreskuratu ezin dadin.

Legitimazioa

Zure datuen tratamenduaren legezko oinarria interesdunak emandako baimena da. Berariaz eta zalantzarik gabe lortzen da, datuak biltzen dituzten dokumentuak eta formularioak paperean edo elektronikoki betez eta, hala badagokio, bidaliz. Erakundearen dokumentu guztietan, erabilera desberdinetarako datuak biltzeko erabiltzen direnetan, informazio-klausulak daude, datuak babesteko araudian ezarritakoaren arabera, eta adostasuna berariaz adierazten da interesdunak sinatuta edo web-orrian dauden formularioak bidalita.

Legitimazio-kausa da, halaber, tratamendua beharrezkoa denean kontratu bat gauzatzeko, edo pertsona interesdunei eskaintzen zaien zerbitzu bat emateko, baldin eta pertsona horiek pertsona horien parte badira, edo haiek eskatuta, kontratu aurreko neurriak aplikatzeko ( 6.1.a eta b) DBEO.

BIZINAVAR SLk legitimazioa du, halaber, bere datuak tratatzeko, bete behar dituen legezko betebeharrak betetzeko eta bidezko interesak asetzeko, betiere horien gainetik interesdunen oinarrizko interesak edo eskubideak nagusitzen ez badira.

Legitimatzeko arrazoia edozein dela ere, edozein unetan baliogabetu daiteke adostasuna.

Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio zure datuak?

Bere datuak ez zaizkio ezein erakunderi lagako bere baimenik gabe, legez aurreikusitako lagapenak izan ezik. Zentzu horretan, bere datuak beste edozein erakunderi lagatzeko berariazko baimena eskatuko zaio.

Baimendutako helburuak kudeatzearen ondorioz, zure datuak BIZINAVAR SLrekin eta hark emandako zerbitzuekin lotura zuzena duten erakundeei edo pertsonei jakinarazi ahal izango zaizkie. Era berean, informazio pertsonala administrazio publikoen, epaileen eta auzitegien eskura egongo da, tratamenduaren ondorioz sor daitezkeen erantzukizunei erantzuteko, betiere lagapen horiek legean babestuta badaude.

Zure datuak, era berean, aholkularitzako, mantentze informatikoko, marketineko, prestakuntzako edo auditoretzako zerbitzuren bat ematen diguten enpresei laga dakizkieke. Erakunde horiek zerbitzu horiek gauzatzeko beharrezkoa den informazio pertsonala baino ez dute eskura, eta “datuen tratamendurako enkargu” baten bidez eskatzen zaie konfidentzialtasuna gordetzeko, informazioa beste helburu batzuetarako erabili ezin izateko eta informazioaren osotasuna eta erabilgarritasuna bermatzeko neurriak hartzeko.

Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko transferentziarik Europar Batasuneko espaziotik kanpo edo 679/2016 EB Erregelamenduak datuen babesari dagokionez ezarritako estandarrak betetzen ez dituzten erakundeei.

Zein da zure datuen jatorria?

BIZINAVAR SLk tratatzen dituen datu pertsonalak interesdunak ematen ditu, edo jendearen eskura dauden iturrietatik lortzen dira.

Zer datu-kategoria tratatzen ditu BIZINAVAR S.L.k?

BIZINAVAR SLk emango dizkigun datuak landuko ditu, kategoria hauetakoak izan daitezkeenak:

 • Identifikazio- eta harreman-datuak;
 • Datu akademiko eta profesionalak
 • Enpleguaren xehetasun-datuak
 • Ekonomia-, finantza- eta aseguru-datuak
 • Merkataritza-informazioa

Zeintzuk dira zure eskubideak?

Edozein pertsonak du eskubidea BIZINAVAR S.L.k berari dagozkion datu pertsonalak tratatzen dituen ala ez baieztatzeko.

Interesdunek eskubidea dute beren datu pertsonaletara sartzeko eta tratamenduaren xede diren datu pertsonalen kopia bat lortzeko, datu horiek eguneratzeko, bai eta datu okerrak zuzentzeko eskatzeko edo, hala badagokio, ezabatzeko eskatzeko ere, besteak beste, datuak jada ez badira beharrezkoak jaso ziren helburuetarako.

Egoera jakin batzuetan, eta beren egoera partikularrarekin zerikusia duten arrazoiengatik, interesdunek beren datuen tratamenduaren aurka egin ahal izango dute. BIZINAVAR S.L.k datuak tratatzeari utziko dio, salbu eta premiazko arrazoi legitimoak badaude, edo egon daitezkeen erreklamazioak egin edo defendatzeari.

Halaber, DBEOren 18. artikuluan aurreikusitako inguruabar jakin batzuetan, interesdunek beren datuen tratamendua mugatzeko eskatu ahal izango dute. Kasu horretan, BIZINAVAR SLk tratatu egingo ditu, interesdunaren baimenarekin edo erreklamazioak formulatzeko, egikaritzeko edo defendatzeko, edo beste pertsona fisiko edo juridiko baten eskubideak babesteko, edo Batasunaren edo estatu kide jakin baten interes publiko garrantzitsuko arrazoiengatik.

Aplikagarria bada, online ingurunean datu pertsonalen tratamendua ezabatzeko edo haren aurka egiteko eskubidea aplikatzearen ondorioz, interesdunek ahazteko eskubidea dute, EBko Justizia Auzitegiaren jurisprudentziaren arabera.

Eramangarritasunerako eskubidearen arabera, interesdunek eskubidea dute dagozkien datu pertsonalak erabilera komuneko eta irakurketa mekanikoko formatu egituratu batean eskuratzeko eta beste arduradun bati helarazteko.

Interesdun orok du eskubidea tratamendu automatizatuan soilik oinarritutako erabaki baten xede ez izateko, profilak egitea barne, baldin eta tratamendu horrek harengan ondorio juridikoak baditu edo modu berean eragiten badio, DBEOren 22.1 artikuluan aurreikusitako salbuespenak izan ezik.

Interesdunak bere datuak ezabatzeko eskubidea du, tratamendua edo bilketa eragin zuen helburua desagertu delako, adostasuna ezeztatu delako tratamendua legitimatzen duena hori denean, edo DBEOren 17. artikuluan jasotako gainerako arrazoiengatik. Ezabatu egingo da, eta euskarri automatizatuetan jasotako datuak maila handian ezabatuko dira, eta automatizatu gabeko euskarriak fisikoki suntsituko dira.

Nola balia daitezke eskubideak?

Idazki baten bidez, beti NANaren kopiarekin edo interesdunaren nortasuna egiaztatzen duen beste agiri batekin batera, goiburuan adierazitako helbideetara zuzenduta.

Zer erreklamazio-bide daude?

Zure eskubideei behar bezala erantzun ez zaiela uste baduzu, Datuak Babesteko Espainiako Agentzian erreklamazioa aurkezteko eskubidea duzu. Bulego horren harremanetarako datuak honako hauek dira: Telefonoak: 901 100 099 91.266.35.17 Posta helbidea: Jorge Juan kalea 6, Madril.

 AZKEN EGUNERATZEA: 2021/04/15